Hotline: - 0948301299

Danh mục Sản phẩm

Xem video

thanh toán - vẩn chuyển

thông tin-hỗ trợ

Thống kê truy cập

Số người Online : 4
Lượt truy cập : 36987
Truy cập trong ngày : 10

Trang chủ    >> Tin tức    >> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Ở CÁC MẶT BẰNG KINH DOANH CÁC KHO BÃI
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Ở CÁC MẶT BẰNG KINH DOANH CÁC KHO BÃI

Thực trạng:

Cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế ,xã hội những năm gần đây .Đã hình thành rất nhiều những cơ sở ,kho, bãi chứa hàng hóa với nhiều quy mô khác nhau.Đây là những đối tượng mà khi sảy ra cháy, nổ,không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản ,môi trường mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự.Trong thực tế cho thấy ,kho ,bãi là nơi tồn chứa tập trung nguyên vật liệu ,hàng hóa lớn.Hầu hết trong số chúng là những chất ,vật liệu dễ cháy nổ và có nguy cơ về cháy nổ như vải ,da dầy ,giấy ,gỗ, các dung môi hữu cơ khác như cồn …trong phần nhiều những nhà xưởng từ khâu thiết kế ban đầu ,hay được hoán cải hay thay đổi công năng để cho thuê ,cho nên khi đưa vào khai thác chúng nằm chung với các khu dân cư vì vậy khoảng cách không đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy.Không trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ hệ thống hạ tầng giao thông và nguồn nước không đáp ứng được cho công tác chữa cháy khi có hỏa hoạn sảy ra.

-Cấu tạo một số nhà xưởng bằng những vật liệu dễ cháy,dễ bị sụp đổ.Hệ thống phòng cháy chữa cháy không phù hợp với công năng sử dụng không được phân lô rõ ràng do vậy khi sảy ra cháy thường không được phát hiện kịp thời.

- Việc chấp hành các quy  định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa chay tại một số cơ sở còn mang tính hình thức ,chất lương chưa cao ,chưa đưa đươc ý thức phòng cháy chữa cháy tới mọi cán bộ công nhân viên…

giải pháp:

-Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy cần kiện toàn những giải pháp như sau.Đây mạnh công tác tuyên truyền ,phổ biến kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy tới mọi thành viên trong xã hội ,thực hiện tốt giáo dục pháp luật về công tác pccc.

- tăng cường thanh kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy để kịp thời phát hiện, nhắc nhở khắc phục những tồn tại thiếu sót.Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy.Hàng hóa ,vật tư nguyên vật liệu cần rà xoát phân loại theo mức độ nguy hiểm cháy nổ ,bố trí khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy đề phòng cháy lan…

- Việc rất quan đối với  đối với những mặt bằng kinh doanh , các kho bãi … thì việc lắp đặt hệ thống  bơm phòng cháy chữa cháy chữa cháy là vô cùng quan trọng ,để  đảm đảm bảo công tác chữa cháy tại chỗ trước khi được sự tương trợ của lực lượng chuyên nghiệp.